Email 
Wachtwoord 
  
home contact


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws & actualiteiten


Ledenvergadering- en bijeenkomst 16 november bij Demarec te Cuijk

Graag ontvangen wij u weer bij onze najaarsvergadering en ledenbijeenkomst op woensdagmiddag 16 november bij donateur Demarec te Cuijk.

Wij starten om 15.00 uur met de formele ledenvergadering. Om 16.00 uur zal de deur open staan voor donateurs en leden voor de informele bijeenkomst. Ter afsluiting zal er een hapje en drankje geserveerd worden. Klik hier om u aan te melden.

Het programma vindt u hier.


4 november 2016


Persbericht


LightRec en sloopbranche starten offensief om meer verlichting te recyclen.
Stichting LightRec en VERAS, de belangenvereniging voor sloopaannemers, gaan zich de komende jaren hard maken om meer verlichting uit sloop- en renovatieprojecten in te zamelen voor recycling. Op dit moment worden er bij sloopprojecten vooral te weinig armaturen gescheiden ingezameld. Dit terwijl er jaarlijks zo’n 900.000 kilo aan armaturen en 460.000 stuks aan lampen uit de sloop- en renovatieprojecten vrij zouden moeten komen.
Klik hier voor het volledige persbericht.

 


5 oktober 2016


Ledenbijeenkomst VERAS over Betonakkoord op 28 september te Cuijk 

(is geannuleerd)

Op woensdag 28 september zal VERAS bij Demarec te Cuijk met de leden de uitkomsten van de ledenenquête van het Betonakkoord bespreken. Daarnaast zal er nog een gastspreker uitgenodigd worden. De details van het programma volgen nog. 


EXTRA Regiobijeenkomsten VERAS op 13 september te Helvoirt.

VERAS organiseert voor haar leden en alle geïnteresseerde bedrijven uit de branche een extra regiobijeenkomst met het onderwerp Wet DBA en inzet van ZZP'ers in de sloop en asbestsanering. Lidbedrijf Gubbels te Helvoirt heeft hun deur opengezet om alle geïnteresseerden te ontvangen. Klik hier voor een brief met nadere informatie over de bijeenkomsten. Klik hier om direct aan te melden voor de bijeenkomst.


Regiobijeenkomsten VERAS op 21 juni te Rijswijk en 29 juni te Hoogeveen.

VERAS organiseert voor haar leden en alle geïnteresseerde bedrijven uit de branche 2 regiobijeenkomsten met het onderwerp Wet DBA en inzet van ZZP'ers in de sloop en asbestsanering. Donateur Bikkel te Hoogeveen en Deltateam te Rijswijk hebben hun deuren opengezet om alle geïnteresseerden te ontvangen. Klik hier voor een brief met nadere informatie over de bijeenkomsten.

Klik op de datum om direct aan te melden voor 21 juni te Rijswijk of voor 29 juni te Hoogeveen.


Uitstel invoering Asbestdakenverbod 2024 jammer, maar zinvol. Concrete voorstellen voor een handhaafbaar verbod nodig, communicatie en stimuleringsbeleid voortzetten.
Op 3 februari 2016 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer bericht dat de juridische verankering van het Asbestdakenverbod per 2024 pas per 1 juli 2017 zal plaatsvinden. Dat is 1,5 jaar later dan verwacht. De reden is dat er voor een goede handhaafbaarheid van het verbod een steviger wettelijke basis nodig is.


Klik hier voor het volledige bericht.


12 februari 2016 


Persbericht

Op 18 november heeft het Rondetafelgesprek Asbest plaatsgevonden in de Tweede Kamer. Onder meer bestuurslid Teun Stam heeft daarin de sector prima vertegenwoordigd. Basis hiervoor was het gezamenlijk position paper dat is opgesteld in samenwerking met drie collegabrancheverenigingen in de asbestsector. Het was een geslaagde sessie. Zie bijgaand het position paper.


19 november 2015


Jan Tempelman geridderd voor decennia inzet voor asbest-veiligheid

 

“Vandaag is Jan Tempelman tijdens de Nationale Asbestconferentie te Rotterdam geridderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Jan Tempelman kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld door  wethouder Jan Jaap Kolkman uit zijn woonplaats Deventer.Met de gehele asbestsector in Nederland heeft de Raad van Bestuur van TNO bijzondere waardering voor Jan’s langdurige en persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten die hebben bijgedragen aan het onderzoek op het gebied van asbest. Zijn vasthoudendheid en overtuiging voor de urgentie van asbestonderzoek in de jaren 80 is indrukwekkend en van groot belang gebleken. Jan is momenteel nog senior technisch consultant, bij TNO in Utrecht, maar gaat zeer binnenkort met pensioen. Klik hier voor het volledige persbericht met foto….”

12 november 2015

PERSBERICHT

Website www.sloopcode.nl online: voor alle betrokkenen in de sloopsector

De initiatiefnemers van de “Code Verantwoord Opdrachtgever- en Opdrachtnemerschap bij de aanbesteding en uitvoering van sloopprojecten” hebben de website www.sloopcode.nl gelanceerd. De website is een belangrijk middel om zoveel mogelijk organisaties in de sloopsector te kunnen bereiken en te committeren aan de Code. Initiatiefnemers van de Sloopcode zijn VERAS namens de sloopbedrijven en een aantal toonaangevende advies- en ingenieursbureaus in het sloopwerkveld.


Klik 
hier voor het persbericht.

 

4 september 2015


Geslaagd VERAS-debat over Asbestdakenverbod in 2024

Tijdens de beurs Asbestos2015 is het VERAS-debat over het Asbestdakenverbod geweest. VERAS, de branchevereniging van 100 sloopaannemers en asbestverwijderaars, vindt dat het Asbestdakenverbod in 2024 een heel goed signaal is om Nederland gezonder en veiliger te maken. Er dient nog wel veel geregeld te worden voordat het Asbestdakenverbod een succes wordt. Hierover waren alle deelnemers aan het VERAS-debat het over eens.

Klik hier voor het persbericht.

17 april 2015


VERAS debat Asbestdakenverbod in 2024 op Asbestos2015

Tijdens de Asbestos2015 organiseert VERAS een debat over het Asbestdakenverbod. Aanleiding is het ontwerpbesluit van dit Verbod dat momenteel in de Tweede Kamer wordt behandeld. VERAS is positief over dit Verbod, echter er dient nog veel geregeld te worden voordat het ook echt een succes kan worden. Dit is verwoord in een zienswijze op het ontwerpbesluit.

Het debat staat onder leiding van de heer Henk van der Linden (voorzitter van het Centraal College van Deskundigen Slopen). Er nemen de volgende personen deel aan het debat. Jan Bork en George Deken respectievelijk voorzitter en bestuurslid van VERAS Wim Nieuwenhuizen Onderzoeker bij Alterra en o.a. betrokken bij het onderzoek “Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied” Geert-Jan van der Meijden Medewerker handhaving bij Omgevingsdienst Brabant Noord Ruud Hoosemans LTO Programmamanager Asbestveilige Agrosector Erik Dokter Manager verzekeringsbedrijf bij Univé Dichtbij. 

14 april 2015


VERAS publiceert Beleidsplan 2015


VERAS heeft een beleidsplan opgesteld voor 2015. Dit beleidsplan is samengesteld door het secretariaat, het bestuur en de leden. Vele onderwerpen, waar VERAS op het gebied van sloopwerkzaamheden en asbestverwijdering aan werkt, staan erin genoemd. Nieuw dit keer zijn de vijf speerpunten waar de vereniging zich mee gaat profileren. We noemen het Asbestdakenverbod in 2024, het opdrachtgeverschap (de Sloopcode), gevaarlijke afvalstoffen op sloopplaatsen zoals PCB’s en lood, de materiaalstromen en leegstand van gebouwen. In dit jaar gaat VERAS hier stappen vooruit mee maken. Het doel van het Beleidsplan 2015 is dat VERAS laat zien waar het actief is en het vormt een leidraad voor leden en bestuur om de belangenbehartiging nog beter te doen. Zie hier de link naar het Beleidsplan.
1 april 2015

Renovatie & Transformatiebeurs Jaarbeurs Utrecht van 9 t/m 13 februari 2015

VERAS staat van 9 t/m 13 februari 2015 met een stand op de Renovatiebeurs van de Week van de Bouw (vh. de Bouwbeurs). Dit vindt plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. De Week van de Bouw is een mooi evenement waar duizenden belangstellenden en betrokkenen in de bouw- en sloopsector elkaar gedurende een week ontmoeten. Er zijn ook diverse bijeenkomsten in het Faay Renovatietheater waar VERAS een flinke bijdrage aan levert. Zie daarvoor deze link: http://www.renovatiebeurs.nl/nl-NL/Bezoeker/Activiteiten/Renovatietheater.aspx

VERAS deelt deze stand met de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS), de beheersorganisatie van de BRL SVMS-007.


 Opnieuw doet VERAS appél om af te zien van asbestbelasting
Opnieuw roept VERAS de rijksoverheid op om vooral af te zien van het belasten van het storten van asbest. De overheid subsidieert het verwijderen van asbestdaken en
disclaimer  .  ©safira